خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / درباره ما / هیئت مدیره

هیئت مدیره

لیست اعضای اصلی هیئت مدیره

مدیرعامل: مهدی فاطمی        تلفن تماس ۰*۹۱۵۳۱۹۲۷۱۹

رئیس هیئت مدیره: ریحانه فانی خلفباغی ۰۹۱۵۶۴۸۹۵۲۹

خزانه دار:محمد حسن دادخدایی ۰۹۱۵۱۱۳۵۰۱۱

عضو هیئت مدیره:رویا قناعت باجگیرانی ۰۹۱۵۱۲۴۳۳۶۰

عضو هیئت مدیره: بهاره فانی خلفباغی ۰۹۱۵۴۲۳۹۴۶۱