خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین نوشته ها

دلفین بینی بطری هندی

دلفین بینی بطری هندی

  نام علمی : Tursiops aduncus نام انگلیسی:  Indo-Pacific Bottlenosed Dolphin   نام فارسی: دلفین بینی بطری هندی     دلفین بینی بطری هندی مشخصات: جثه متوسط، پوزه متوسط و گرد، آرواره‌ی پایین كمی از آرواره بالا جلوتر، باله‌ی پشتی بزرگ و داسی‌شكل، رنگ پشت خاكستری، زیر شكم و پهلوها روشن‌تر، در ناحیه‌ی …

توضیحات بیشتر »

دلفین راه‌ راه

دلفین راه راه

  نام علمی : Stenella coerule نام انگلیسی:  Striped Dolphin   نام فارسی: دلفین راه‌ راه     دلفین راه‌ راه مشخصات: شباهت زیادی به دلفین معمولی دارد. پوزه‌دراز و استوانه‌ای‌شكل است. رنگ پوزه و پشت خاكستری، زیر گلو و سینه سفید است. در هر طرف بدن دو نوار باریك به رنگ سیاه …

توضیحات بیشتر »

دلفین سیاه

دلفین سیاه

دلفین سیاه   نام علمی : Pseudorca Crassidens نام انگلیسی:  False Killer Whale   نام فارسی: دلفین سیاه      (دلفین دندان‌كلفت، نهنگ شبه‌قاتل) مشخصات: جثه‌ی نسبتاً بزرگ و استوانه‌ای شكل، سر بدون پوزه‌ی دراز، باله‌ی پشتی باریك، خمیده و بلند و باله‌های سینه‌ای خمیده هستند. این دلفین دندان‌های بزرگی به قطر بیشتر …

توضیحات بیشتر »

دلفین فرفره

دلفین فرفره

  نام علمی : Stenella Longirostris نام انگلیسی:  Spinner Dolphin   نام فارسی: دلفین فرفره     دلفین فرفره مشخصات: دلفین فرفره جثه‌ی متوسط و پوزه‌ی دراز و باریكی دارد كه مشخصه‌ی این دلفین است. باله‌ی پشتی عمودی و یا متمایل به جلو، رنگ بدن متفاوت، معمولاً رنگ پشت خاكستری تیره تا سیاه، …

توضیحات بیشتر »

دلفین فریزر

دلفین فریزر

دلفین فریزر   نام علمی : Lagenodelphis hosei نام انگلیسی:  Fraser’s Dolphin   نام فارسی: دلفین فریزر     مشخصات: پوزه‌ی كوتاه و نامشخص، باله‌های پشتی و سینه‌ای نسبتاً كوتاه، رنگ پشت خاكستری تیره، پهلوها خاكستری روشن و رنگ شكم و گلو سفید است. در پهلوها سه نوار وجود دارد كه از اطراف …

توضیحات بیشتر »

دلفین گوژپشت

دلفین گوژپشت

  نام علمی : Sousa Chinensis نام انگلیسی:  Indo, Pacific Hump, Backed Dolphin   نام فارسی: دلفین گوژپشت     مشخصات دلفین گوژپشت: جثه‌ی متوسط، پوزه‌دراز و استوانه‌ای شكل است. در ناحیه‌ی پشت، معمولاً برجستگی قوزمانندی دارد كه باله‌ی پشتی مثلثی‌شكل كوچكی بر روی آن قرار گرفته است. رنگ بدن متفاوت، از سفید …

توضیحات بیشتر »

دلفین معمولی پوزه‌ دراز

دلفین معمولی پوزه‌ دراز

  نام علمی : Delphinus Capensis نام انگلیسی:  Long-Beaked Common Dolphin   نام فارسی: دلفین معمولی پوزه‌ دراز     دلفین معمولی پوزه‌ دراز مشخصات: در گذشته این دلفین و دلفین معمولی پوزه‌كوتاه را كه به‌تازگی مشخص گردید در آب‌های ایران وجود ندارد را تحت یك گونه به‌نام D. Delphis می‌شناختند. ولی در بررسی‌های مورفولوژیكی، …

توضیحات بیشتر »

دلفین یونس

دلفین یونس

دلفین یونس   نام علمی : Grampus griseus نام انگلیسی:  Risso’s Dolphin   نام فارسی: دلفین یونس     مشخصات: فاقد پوزه‌ی دراز است. جلوی سر تقریباً حالت عمودی دارد. فك بالا معمولاً بدون دندان است، باله‌ی پشتی بلند، خمیده و نوك‌دار، باله‌های سینه‌ای بلند و داسی‌شكل، رنگ بدن خاكستری تیره تا سیاه، …

توضیحات بیشتر »

نهنگ آبی

نهنگ آبی

نهنگ آبی   نام علمی : Balaenoptera musculus نام انگلیسی:  Blue Whale   نام فارسی: نهنگ آبی     نهنگ آبی مشخصات: بزرگ ترین موجود زنده کره زمین است. رنگ پشت و شکم آبی تیره، متمایل به خاکستری و سفید است باله پشتی، بسیار کوتاه، معمولاً به ارتفاع ۳۳ سانتی متر و در …

توضیحات بیشتر »

نهنگ اسپرم

نهنگ اسپرم

نهنگ اسپرم   نام علمی : Physeter Macrocephalus نام انگلیسی:  Sperm Whale   نام فارسی: نهنگ اسپرم     نهنگ اسپرم مشخصات: بزرگ‌ترین عضو زیرراسته نهنگ‌های بادندان است. سر بزرگ و تقریباً چهارگوش و آرواره‌ی پایین بسیار باریك و نوك‌دار است. در زیر گلو دو تا ده شیار عمیق وجود دارد. باله‌ی پشتی …

توضیحات بیشتر »

نهنگ باله پشتی

نهنگ باله پشتی

نهنگ باله پشتی   نام علمی : Balaenoptera physalus نام انگلیسی:  Fin Whale   نام فارسی: نهنگ باله پشتی     نهنگ باله پشتی   مشخصات: بعد از نهنگ آبی، بزرگ‌ترین موجود زنده روی زمین است. رنگ پشت خاكستری متمایل به قهوه‌ای، زیر شكم و زیر باله‌های سینه‌ای و دمی سفید است. باله‌های …

توضیحات بیشتر »

نهنگ خاکستری

نهنگ خاکستری

نهنگ خاکستری   نام علمی : Balaenoptera borealis نام انگلیسی:  Sei Whale   نام فارسی: نهنگ سای     مشخصات: حثه‌ای بزرگ دارد رنگ بدن خاكستری تیره (به رنگ آهن گالوانیزه) با نقاط سفید رنگی در قسمت انتهای بدن است. شیارهای سینه‌ای كوتاهند. تیغه‌های دندانی سیاه است و ترك‌های زرد رنگی دارد. تفاوت …

توضیحات بیشتر »

نهنگ قاتل کوتوله

نهنگ قاتل کوتوله

نهنگ قاتل كوتوله   نام علمی : Feresa Attenuata نام انگلیسی:  Pygmy Killer Whale   نام فارسی: نهنگ قاتل كوتوله     نهنگ قاتل کوتوله مشخصات: جثه متوسط، جلوی سر گرد، شباهت زیادی به نهنگ قاتل و نهنگ سیاه دارد ولی از آن بسیار كوچك‌تر است. رنگ پشت سیاه یا خاكستری تیره، رنگ …

توضیحات بیشتر »

نهنگ گوژ پشت

نهنگ گوژ پشت

نهنگ گوژپشت   نام علمی : Megaptera Novaeangliae نام انگلیسی:  Humpback Whale   نام فارسی: نهنگ گوژپشت     نهنگ گوژپشت مشخصات: جثه‌ای كوچك‌تر از نهنگ باله‌پشتی و سری پهن با زگیل‌های نامنظم بر روی آن و آرواره پایین دارد. رنگ پشت سیاه ولی شیارهای گلو و سینه سفیدرنگ است. باله‌های سینه‌ای بسیار …

توضیحات بیشتر »

آهوی کوهی

آهوی کوهی

نام علمی : Gozella subgutturosa نام انگلیسی:  Goitred gazelle نام فارسی: آهو   آهوی کوهی (بلوچی: آسك)(تركی: جیران)(تركمنی: توقر)(كردی: ماده كاسك، نر كلاسك)(لری، ك‍لاس) مشخصات: جثه‌ی متوسطی دارد. نرها شاخ‌های نسبتاً بلندی دارند كه در محل اتصال به سر هم نزدیك می‌شوند سپس به طرف بالا از هم فاصله گرفته و انحناء …

توضیحات بیشتر »